Ακαδημαϊκή Δραστηριότητα - Σπουδές


2010-Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π.


2005-2007    MSc στα "Τεχνοοικονομικά" του Ε.Μ.Π.


2004-2009    Δίπλωμα στη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π.


2000-2004    Πτυχίο στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου ΠειραιάΑκαδημαϊκή Δραστηριότητα - Δημοσιεύσεις

 

 • Piniotis G., Gikas V., Mpimis T., Perakis H. (2016) “Bridge-Vehicle Interaction Analysis Based on Continuous GPS/IMU Vehicle Recordings and GBMI Bridge Measurements: Preliminary Results and Investigations”, 3rd Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM) 2016, Vienna, Austria, 30 - 1 Apr. 2016.

 • Gikas V., Karydakis P., Mpimis T., Piniotis G., Perakis H. (2016) “Structural integrity verification of cable stayed footbridge based on FEM analyses and geodetic surveying techniques”, Survey Review, 2016. Vol. 48, Issue 346, pp. 1-10.

 • Piniotis G., Gikas V., Mpimis T., Perakis H. (2016) “Deck and Cable Dynamic Testing of a Single-span Bridge Using Radar Interferometry and Videometry Measurements”, Journal of Applied Geodesy, 2016. Vol. 10, Issue 1, pp. 87-94.

 • Gikas V., Antoniou C., Retcher G., Panagopoulos A. D., Perakis H., Keally A., Mpimis T., Economopoulos T., Marousis  A., (2015) “A Low-Cost Rfid/Wifi Positioning Solution For Parking Facilities Management”, International Symposium on Mobile Mapping Technology (MMT) 2015, Sydney, Australia, 9 - 11 Dec. 2015.

 • Perakis H., Mpimis T., Gikas V., Papathanasopoulou V., Antoniou C., (2015) “Driving Behavior Classification within Indoor Parking Facilities Based on Inertial Smartphone Data”, 2015 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN) 2015, Alberta, Canada, 13 - 16 Oct. 2015.

 • Gikas V., Antoniou C., Mpimis T., Perakis H., Danezis C., (2015) “Performance Evaluation of Vehicle Location Estimation in Heavily Obscured Environments Based on Contemporary Smartphones”, 2015 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN) 2015, Alberta, Canada, 13 - 16 Oct. 2015.

 • Papathanasopoulou V., Markou I., Antoniou C., Gikas V., Mpimis T., Perakis H (2015) “A Framework for Efficient Management of Parking under Constraints”, 2015 IEEE 18th International Conference on Intelligent Transportation Systems, Las Palmas de Gran Canaria, Spain, 15 - 18 Sep. 2015.

 • Gikas V., Antoniou C., Mpimis T., Perakis H., Danezis C., Papathanasopoulou V., Markou I., (2015) “Evaluating Smartphone Navigation Sensors Performance for Driving Event and Maneuver Reconstruction”, International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG), General Assembly 2015, Prague, Czech, 22 - 2 Jul. 2015.

 • Gikas V., Karydakis P., Piniotis G., Mpimis T., Papadimitriou F., Panagakis A., (2014) “Nondestructive Load Testing of a Single-Span, Cable-Stayed Bridge: Testing Design, Instrumentation and Preliminary Results”, International Conference IBSBI 2014, Athens, Greece, 16 – 18 Oct. 2014.

 • Antoniou C., Gikas V., Papathanasopoulou V., Mpimis T., Markou I., Perakis H., (2014) “Towards distribution-based calibration for traffic simulation”, International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC) 2014, Qingdao, China, 8 – 11 Oct. 2014.

 • Gikas V., Karydakis P.,Mpimis T., Piniotis G., Perakis H., (2014) “Nondestructive Load Testing of a Single-Span, Cable-Stayed Bridge: Testing Design, Instrumentation and Preliminary Results”, FIG Congress: Engaging the Challenges, Enhancing the Relevance 2014, Kuala Lumpur, Malaysia, 16 – 21 June 2014.

 • Karydakis P , Gikas V., Mpimis T., Piniotis G., Rodopoulos J., (2013) “Structural Integrity Verification of a Cable-stayed Footbridge Based on Conventional and Non-Conventional Geodetic Data”, 2nd Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM) 2013, Nottingham UK, Sep. 9-10 2013

 • Gikas V., Mpimis T., Androulaki A. (2013) “Proposal for Geoid Model Evaluation from GNSS – INS / Leveling Data: Case Study along a Railway Line in Greece”, J. Surv Eng (ASCE), 2013. Vol. 139, No. 2, pp. 95-104.

 • Gikas V., Daskalakis S., Mpimis T. (2011) “Bridge-Vehicle Interaction Analysis Based on Microwave Radar Interferometry  An Experimental Investigation of Evripos Cable – Stayed Bridge”, Internation Conference IBSBI 2011, Athens Greece, October 13-15 2011.

 • Mpimis T., Gikas V (2011) “Monitoring and Evaluation of Rowing Performance Using Mobile Mapping Data”, Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing, vol. 22.

 • Fragos K., Gikas V, Karamanou A., Mpimis T., Paradissis D. (2011) “Trajectory Point Classification for Automatic Feature Extraction in Mobile Mapping Applications”, 7th International Symposium on Mobile Mapping Technology, Cracow Poland, June 13-16 2011.

 • Gikas V., Androulaki A., Bimis T., Zacharis V., Fragos K. (2009) "Accurate Geoid Undulation Determination along a 120 km Long Railway Traverse in Central Greece Preliminary Results and Validation", International Tecnical Workshop on SLR Tracking of GNSS Constellations, Metsovo, Sept. 14-19


Ερευνητική Δραστηριότητα

   

 • Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα Αριστείας ΙΙ: "Διαχείριση στάθμευσης υπό περιορισμούς - EMPARCO".
   
 • Συμμετοχή στο έργο "Γεωδαιτική Παρακολούθηση Παταστρώματος και Καλωδίων Συνδετήριας Γέφυρας Αττικής Οδού (ΧΘ 4+131) κατά την Επιβολή Ελεγχόμενης Δοκιμαστικής Φόρτισης", (κύριος του έργου: ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ).
   
 • Συμμετοχή στο έργο "Μελέτη δυναμικής συμπεριφοράς παρακαμπτηρίου καμινάδας Μονάδας IV του ΑΗΣ Κ-Λαυρίου με τη μέθοδο της μικροκυμματικής συμβολομετρίας", (κύριος του Έργου ΔΕΗ Α.Ε.).
   
 • Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (2008-2009):
  "Ψηφιακή καταγραφή γεωμετρικών χαρακτηριστικών τμημάτων Εθνικού Οδικού Δικτύου με χρήση διασυνδεδεμένων γεωδαιτικών αισθητήρων"
  (κύριος έργου: Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ).


Ειδικές Γνώσεις


Μεγάλη εμπειρία σε σύνθεση εξειδικευμένου δικτύου αισθητήρων σε σύνθετες εφαρμογές (παρακολούθησης κατασκευών, καταγραφή τροχιάς - κινηματικών χαρακτηριστικών σε κινούμενες πλατφόρμες - οχήματα)


Μεγάλη εμπειρία σε διασύνδεση και λειτουργία ψηφιακών γεωδαιτικών αισθητήρων καταγραφής (GNSS, laser scanners, βυθόμετρα, αδρανειακά συστήματα πλοήγησης, κλισίμετρα, αισθητήρες MEMS)


Εμπειρία σε χρήση οπτικού συστήματος ανάλυσης εικόνας video (Video Gauge iMetrum Ltd) για ανίχνευση μικρομετακινήσεων - παραμορφώσεων σε κατασκευές.


Εμπειρία σε χρήση επίγειο συστήματος radar συνθετικού ανοίγματος (SAR) (IBIS S & L, IDS SpA) για παρακολούθηση της υγείας κατασκευών.


Εμπειρία στη διασύνδεση και επεξεργασία μετρήσεων με εξειδικευμένο σύστημα καταγραφής αθλήματος κωπηλασίας (Powerline - Rowing Instrumentation System).


Εμπειρία στη χρήση ασύρματων πομποδεκτών (RFID, UWB) σε εφαρμογές για εντοπισμό θέσης σε υβριδικά περιβάλλοντα.Γνώσεις Η/Υ


Προγραμματιστική εμπειρία σε γλώσσες προγραμματισμού: Python 2.7, C++,VBASIC, Fortran 7.7


Γνώσεις και μεγάλη εμπερία σχετικά με hardware Η/Υ


Εμπειρία στην εγκατάσταση και ρύθμιση ενσύρματων / ασύρματων δικτύων


Πολύ καλή γνώση και εμπειρία στα παρακάτω λογμισμικά:
   Σχεδιαστικό Πακέτο Autodesk AutoCAD
   Μαθηματικό Λογισμικό Matlab
   Λογισμικό επίλυσης μετρήσεων GPS Trimble Geomatics Office, Trimble Business Center
   Λογισμικό επίλυσης μετρήσεων από Ολοκληρωμένο Σύστημα Εντοπισμού Inertial Explorer
   Στατιστικό πακέτο Origin 7.5

   Microsoft Word, Excel, Powerpoint και Access
 

Εμπειρία σε διασύνδεση και λειτουργία ψηφιακών γεωδαιτικών αισθητήρων καταγραφής (GNSS, laser scanner, αδρανειακά συστήματα πλοήγησης)